Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni liikmes- ja vaatlejariikide suursaatkondade ühispressiteade Tallinnas toimuvate Frankofoonia päevade puhul (Tallinn, 10.-20. märts 2012)

Eesti liitus frankofoonsete riikide suure perega 2010. aasta oktoobris toimunud Montreux tippkohtumisel. Selle sammuga näitas Eesti oma tahet toetada neid väärtusi, mille eest Rahvusvaheline Frankofoonia Organisatsioon (Organisation internationale de la Francophonie – OIF) seisab.

Frankofoonia päevad toimuvad sellel aastal 10. – 20. märtsini Tallinnas. Frankofoonia päevade eesmärk on tuua esile Eesti jõupingutusi prantsuse keele ja kultuuri edendamisel nii enne kui pärast OIFiga liitumist.

Frankofoonia päevade programm on väga mitmekesine. Kavas on mitmeid erinevaid üritusi. Näiteks, toimub konkursse kooliõpilastele ning saab kuulata jazzkontserte ja vaadata filme. Samuti toimub päevade raames keeleteaduskonverents.

Lisaks kultuurilisele tähendusele tuletavad iga-aastased pidustused meelde, et OIFi missioon on organisatsiooni kuuluvate riikide ja valitsuste vahelise solidaarsuse tugevdamine. Samuti on organisatsiooni eesmärk demokraatia juurutamine ja arendamine; konfliktide ennetamine, käsitlemine ning lahendamine; õigusriigi ja inimõiguste toetamine ning kultuuride vahelise dialoogi edendamine; rahvaste lähendamine nende parema üksteisemõistmise kaudu ning solidaarsuse tugevdamine vastastikuse koostöö tulemusel; hariduse ning väljaõppe edendamine.

avaldatud 20/01/2017

ülesse