Konsulaar- ja administratiivosakond [fr]

Tel. : (+372) 616 1619 /18; Faks : (+372) 616 1620

Email

- Sylvie NICOLAIEW, asekonsul, konsulaarosakonna juhataja

- Sofja LARROQUE, konsulaarosakonna assistent

- Jana LEPPOJA, administratiivassistent

- Lea KÜLA, raamatupidaja

Konsulaarosakonna roll

Võõrriigi territooriumil viibides olete automaatselt allutatud antud riigi seadusandlusele. Samas jääte Te täies ulatuses Prantsuse riigi kaitse alla. Asekonsul ja tema kaastöölised võivad Teid asjaajamistes nõustada ning Teid häda korral aidata. Asekonsuli roll on kaitsta Teid kuritarvitamise, diskrimineerimise või muude ebameeldivuste korral.

Juriidiline abi (arreteerimine, vahistamine)

Võite alati pöörduda saatkonna konsulaarosakonna poole.

Asekonsul võib Teiega kohtuda, soovitada Teile advokaate, valvata kohalike seaduste täitmist, kiirendada juriidilisi protseduure.

Tõsine õnnetus

Igasugusest raskest õnnetusjuhtumist prantsuse kodanikuga teatatakse kohe konsulaarosakonda, kes teavitab (seda kiiremini, kui olete kantud konsulaarnimekirja) teie perekonda ja Välisministeeriumi, otsustamaks hospitaliseerimise korra või maale tagasisaatmise üle, mille kulud jäävad Teie kanda.

Haigus, surm

Konsulaarosakond viib Teid kontakti saatkonna arst-nõunikuga. Surma korral võib konsulaarosakond perekonna nõusoleku korral algatada surnukeha maale tagasisaatmise. Kulud kannab kadunukese perekond.

Konsulaarosakonnast võite küsida:

Ametlikke dokumente:

- välja anda või uuendada teie isikuttõendavaid dokumente, juhul kui olete konsulaarnimekirjas (varguse korral on eeltingimuseks politseiprefektuuris avalduse vormistamine)

- saata Teile konsulaarnimekirja kandmise, elukohatõendi, certificat de coutume’i (mida asendab perekonnaseisuameti poolt väljastatav õiend), pärandustunnistuse, abielu õigusvõimelisuse tunnistuse , registreerida PACS’i konventsioon (kooselu tunnitus)jne.

NB: kui Teie kodakondsus pole piisavalt dokumentaalselt tõendatud, palub konsulaarosakond Teil seda teha.

Aktid (perekonnaseisu akt ja selle ärakiri)

Prantsusmaa Suursaadik on perekonnaseisu ametniku volitustega. Seega võib ta Teile koostada ja kätte toimetada teatud juriidiliste aktide koopiaid või väljavõtteid. Samuti võib Suursaadik palve korral üle kanda konsulaarosakonna registritesse kohalike võimude poolt väljastatud juriidilisi akte. Eelkõige puudutab see sünnitunnistusi, laste tunnistamist, surma ja abielu puudutavaid dokumente (vastavalt riigile võib prantsuse kodaniku abielu kinnitada kas Suursaadik või kohalikud võimud, abielu sõlmimiseks tuleb eelnevalt esitada avalduskonsulaarosakonnale).

Armeeteenistus

Asekonsul võib viia läbi tema piirkonnas sündinud või rahvastikuregistrisse kantud laste rahvaloenduse, kes kasutab Code du Service’iga sätestatud õigusi.

Valimisõigus

Hääletada volitatud esindaja kaudu saate isikuttõendava dokumendi esitamisel konsulaaroskonnas.

Samuti saate konsulaarosakonna nimekirja kandmise hetkest ennast lasta kirja panna spetsiaalsesse valimisnimekirja Prantsuse Suursaatkonnas delegeeritud valimiste korral.

Sotsiaalabi (maale tagasi saatmine)

Asekonsuli käsutuses olev sotsiaalteenistus nõustab Teid erinevates küsimustes (kohalikud ja prantsuse vanadekodud, invaliidide abistamine...).

Teatud erandlike tingimuste korral võivad sissetulekuta inimesed paluda nende maale tagasi saatmist riigi kulul.

Vanaduspensionid

Saatkonnast võite te kätte saada sõjaväe- või riigitöötaja pensioni, sõduri pensioni, Auleegioni militaarteenete eest või sõjaväeauraha tasu.

Samas makstakse teisi pensione pangaülekande või rahvusvahelise mandaadi kaudu, ja seda enamikes maades.

Konsulaarosakond informeerib Teid alimentide sissenõudmise tingimuste suhtes.

avaldatud 01/09/2020

ülesse