Kaubandus- ja majandusosakond [fr] [ru]

Tutvustus :

Tallinnas asuv majandusosakond on Prantsuse Majandus- ja Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluva Riigikassa Peadirektoraadi (DG Trésor) välisfiliaal.
Majandusosakond on suursaadiku alluvuses olev Varssavi regionaalse majandusosakonna struktuuriüksus, kes nõustab saatkonda majandus- ja rahandusasjades.

Osakonna missiooniks on Prantsuse Valitsuse informeerimine Eesti majandusolukorrast ning Eesti Valitsuse majandus- ja valdkonnapoliitika eluviimisest.
Eelkõige on vaatluse all:
-  Eesti majandusolukord ja makromajanduslik poliitika (riigi majandus- ja finantsolukord, väliskaubanduse seis, kahepoolsed kaubandussuhted Prantsusmaaga, situation économique et financière du pays, état du commerce extérieur, commerce bilatéral avec la France, otsevälisinvesteeringud, pangasektori olukord) ;
-  Sektoriaalne poliitika põllumajanduse, transpordi, energia, keskkonna, infotehnoloogia ja kommunikatsiooni ning digivaldkonnas ;
-  Eesti seisukohad EL-i ja rahvusvahelistes suurtes majandus, kaubandus- ja põllumajandusküsimustes.

Majandusosakond on nendes küsimustes vahenduslüliks Eesti ametivõimude ja nende Prantsuse homoloogide vahel.
Samuti osaleb majandusosakond Prantsuse delegatsioonide visiitide planeerimises ja korraldamises ministeeriumite, riigiasutuste ja parlamentide tasemel.

Majandusosakond töötab tihedalt käsikäes teiste saatkonna osakondade ja ettevõtlusagentuuriga Business France.

Kontakt:

- Yann PONDAVEN, majandusuuringute atašee

Tel. : (+372) 616 1631

Internetilehekülg: http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/estonie/

Teave Prantsuse ettevõtete kohta. Nõuanded kontaktide loomiseks.
JPEG

avaldatud 27/01/2022

ülesse