Politsei rahvusvaheline tehnilise koostöö missioon

PNG

1/ Rahvusvahelise julgeolekukoostöö direktoraat

Rahvusvahelise julgeolekukoostöö direktoraat (DCIS) osaleb Prantsusmaa välispoliitika elluviimises Siseministeeriumi vastutusalas olevates valdkondades, välja arvatud eranditult luureteenistuste vastutusalasse kuuluvates küsimustes.

DCIS juhib ja koordineerib Prantsusmaa politsei ja sandarmeeria tehnilist, institutsioonilist ja operatiivkoostööd. Samuti teostab ta tehnilist koostööd Siseministeeriumi teiste tegevusvaldkondadega (peasekretariaat, tsiviiljulgeoleku, välisprantslaste, kohalike omavalitsuste ning liiklusohutuse ja liikluse peadirektoraadid).

DCIS tugineb 74 –le saatkondades paiknevale sisejulgeolekuteenistuse (SSI) võrgustikule. See umbes 300 politseiametnikust koosnev võrgustik hõlmab enam kui 150 riiki viiel kontinendil.

Rahvusvaheline vastus muutuva maailma mitmetele väljakutsetele

Koostöö on hädavajalik, võitlemaks rahvusvahelise rändkuritegevuse, uimasti-, relva- ja inimkaubanduse, küberkuritegevuse, ebaseadusliku sisserände võrgustike ja mitmesuguste riikidevaheliste terrorismiohtude vastu.

JPEG

2/ Sisejulgeolekuteenistus Balti riikides

2022. aasta mais loodi Leedu, Läti ja Eesti jaoks sisejulgeolekuteenistus.

Sisejulgeolekuatašee

Sisejulgeolekuatašee juhib ja koordineerib kahepoolset julgeolekukoostööd ja mitmepoolset koostööd kooskõlas Prantsusmaa välispoliitika ja Siseministeeriumi suunistega. Ta osaleb ühtlasi sisejulgeoleku valdkonnas tegutsevate Prantsuse ettevõtete eksporditoetuses.

3/ Kontakt

Prantsuse Suursaatkond Eestis
Toom-Kuninga 20, 15185 Tallinn
Tél : +372 6 16 16 00

Dernière modification : 25/10/2022

Haut de page