Prantsusmaa ja Eesti vahelised kahepoolsed lepingud

Nimi Allkirjastamise kuupäev Jõustumise kuupäev
1. Kaubanduslike maksete kokkulepe Eesti ja Prantsusmaa vahel 16.10.1937 01.12.1937
2. Eesti ja Prantsusmaa vaheline kokkulepe, mis kehtestas miinimumtollitariifi Eesti suuskade ja briketi impordile Prantsusmaale. 10.06.1938 13.07.1938
3. Prantsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse ühiskommunikee diplomaatiliste suhete kehtestamisest kahe riigi vahel 30.08.1991 30.08.1991
4. Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping. 14.05.1992 25.09.1995
5. Traité d’entente, d’amitié et de coopération entre la République Française et la République d’Estonie 26.01.1993 27.04.1995
6. Kaitseministeeriumite vaheline kahepoolne kaitsealase koostöö leping. 11.05.1994
7. Kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vahel kaupade rahvusvahelise maanteeveo kohta. 26.05.1994 02.11.1994
8. Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline finantsprotokoll. 17.01.1995 17.01.1995
9. Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline tulu-ja kapitalimaksuga maksustamise vältimise ning maksudest hoidumise kokkulepe. 28.10.1997 01.05.2001
10. Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline isikute tagasivõtmise kokkulepe. 15.12.1998 15.04.1999
11. Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline viisanõuete vastastikuse kaotamise kokkulepe. 17.02.1999 01.03.1999
12. Koostööleping prantsuse keele õppeprogrammi käivitamisest Eesti Vabariigi välisministeeriumi ametnikele. 06.07.2000
13. Tsiviilõigusalase koostöö kokkulepe. 08.10.2001
14. Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline kokkulepe Eesti Vabariigile kuuluva kinnistu hüvitamise kohta. 13.12.2001 01.06.2003
15. Koostööleping Eesti -Prantsuse ühiste teadusprojektide läbiviimiseks. 02.07.2002
16. Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline üliõpilaste pikaajalise viisa nõude kaotamise leping. 02.04.2003 02.05.2003
17. Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline kultuuriinstituutide staatuse ja tegevuse kokkulepe. 14.07.2003 01.04.2005
18. Eesti-Prantsuse üliõpilaste vahetusprogrammi puudutava lepingu allkirjastamine. 16.02.2006
19. Eesti Vabariigi avalikus teenistuses prantsuse keele õpet käsitleva memorandumi allkirjastamine. 10.08.2006
20. Eesti-Prantsuse küberkaitse ja infosüsteemide turbe alane koostööleping 09.11.2010
21. Eesti-Prantsuse valitsustevahelise kaitsekoostöö kokkuleppe 13.09.2011
22. Koostööleping prantsuse keele õppeprogrammi käivitamisest Eesti Vabariigi diplomaatidele ja ametnikele. 03.05.2012
23. Eesti ja Prantsusmaa filmialane koostööleppe 28.04.2017

Lepingute sisuga on võimalik tutvuda Prantsuse Välisministeeriumi koduleheküljel.

avaldatud 06/11/2017

ülesse