Prantsuse-Eesti kultuuri- ja hariduskoostöö [fr]

JPEG

Prantsuse Suursaatkonna koostöö- ja kultuuriosakond (SCAC)

Koostöö- ja kultuuriosakond (SCAC) viib ellu saatkonna koostööpoliitikat kultuuri, teaduse, hariduse, keele ja audiovisuaalkunsti valdkonnas. Osakonna tegevussuunad on kindlaks määratud suursaadiku kinnitatud tegevuskavas. Saatkonna koostöö- ja kultuurinõunik on ühtlasi Prantsuse Instituudi direktor.

Koostöö alla kuuluvad järgnevad valdkonnad: keeleõpe ja selle edendamine; info vahendamine õppimisvõimaluste kohta Prantsusmaal; kõrgkoolidevaheline koostöö teaduse ja tehnika vallas; kultuuri- ja kunstisündmuste vahendamine; audiovisuaalne koostöö; Prantsusmaa kui turismisihtkoha tutvustamine; koostöö spordivaldkonnas, digitaaltööstuse suunal jne.

Koostöö- ja kultuuriosakonna ning Prantsuse Instituudi iga-aastane tegevuskava toetab oskuste ja teadmiste vahetust ning annab panuse prantsuse loometööstuse tutvustamisse. Samuti võimaldab antud tegevuskava suunata Eestis rõhuasetuse Prantsusmaa jaoks olulistele arenguliinidele: osaluse kasv aruteludel ja mõttetalgutel, prantsuse kultuuri- ja kunstisündmuste osakaalu suurendamine, partnerluse arendamine tehnoloogia ja teaduse vallas, mitmekeelsuse edendamine Euroopas.

Töötajate kontaktid

Prantsuse Instituut Eestis

Prantsuse Instituut Eestis loodi 1992. aastal ja asub sellest ajast saadik Tallinna vanalinna südames, aadressil Kuninga 4.

Prantsuse Instituudi eesmärk on algatada, kaasa aidata, toetada ja väärtustada Prantsusmaa ja Eesti vaheliste kontaktide tugevnemisele. Instituudi tegevus keskendub peamiselt järgmistele valdkondadele: prantsuse keel, haridus, teadus, kunst ja kultuur.

Seejuures teeb Prantsuse Instituut tihedat koostööd Prantsuse Suursaatkonnaga Eestis.

Prantsuse Instituudi tegevus:

  • pakume mitmekesist valikut prantsuse keele kursusi erinevatele sihtgruppidele ning väljastame keeleoskust tõendavaid diplomeid. Prantsuse keele tunnid toimuvad aadressil Kuninga 4, Tallinn 10146. Lisateave: info(at)ife.ee / 627 11 91;
  • toetame prantsuse keele õpetamist koolides ja kõrgkoolides ning korraldame eesti riigiametnikele prantsuse keele õpet;
  • pakume tasuta juurdepääsu instituudi digiraamatukogule, kust leiate audioraamatuid, filme, dokumentaale, ajakirju ja ajalehti, koomikseid ja arvutimänge;
  • hoiame töös Campus France’i infopunkti, mis annab teavet kõrgkoolis õppimise ja teadustöö tegemise võimaluste kohta Prantsusmaal. Lisaks on teil igal reedel kell 14.00-17.00 võimalus kohtuda silmast-silma haridus- ja teaduskoostöö atašeega, kellelt küsida lisainfot Prantsusmaal kõrghariduse omandamise võimaluste ja Prantsusmaale õppima asumisega seotud praktiliste küsimuste kohta. Nendele küsimustele vastamiseks korraldame ka infotunde koolides ja ülikoolides ning veebikeskkonnas;
  • teeme aastaringselt kultuurikoostööd ja korraldame kultuuriüritusi erinevates loomevaldkondades: muusika, teater, kino, disain, arhitektuur, kirjandus jne. Instituut teeb sel eesmärgil koostööd erinevate kultuurifestivalidega Eestis ja korraldab neid ka ise.

Lisateavet Prantsuse Instituudi kohta:

avaldatud 30/03/2017

ülesse