Kõne pr Faina Dobrõši autasustamise puhul ordeni "Akadeemilised palmioksad" komandörikraadiga

Daamid ja härrad, kallid sõbrad, kallis Faina,

Tahaksin koos abikaasa Lydie’ga soovida kõigile tere tulemast sellele ametlikule ja samal ajal pidulikule tseremooniale.

Kallid sõbrad, kallis Faina,

Minu jaoks, nagu ma alati ütlen, pole olemas abstraktseid kahepoolseid suhteid – kahepoolsed suhted toimivad ainult tingimusel, kui on olemas sellised naised ja mehed, kes neid arendavad. Ja nende hulgas on loomulikult institutsioonid, poliitikud, saadikud, ärimehed... ja samuti koolide juhid ja prantsuse keele õpetajad, keda ei tohi unustada.

Täna ma autasustan proua Dobroshi, kes on andnud suure panuse meie kultuuri- ja Frankofoonia suhete arengusse. Prantsuse valitsus palus mul autasu üle anda ja ma teen seda suure rõõmuga.
Tahaksin meenutada, et orden „Akadeemilised Palmioksad“ on üks vanimaid Prantsusmaa autasusid, mille asutas Napoleon I. Selle ordeniga autasustatakse õpetajaid, koolide ja ülikoolide juhte ning samuti neid välismaa kodanikke, kes on andnud oma panuse prantsuse kultuuri ja keele edendamisse maailmas.
Ja nüüd, prantsuse traditsiooni kohaselt, ütleksin mõne sõna teie kohta:
Te sündisite Ukrainas õpetaja perekonnas. Teie ema oli keemiaõpetaja ja vanaema ajalooõpetaja. Seega te jätkate peretraditsiooni ja valisite prantsuse keele õpetaja elukutse.

Pärast Zaporožje Pedagoogilise Ülikooli lõpetamist õppisite veel Prantsusmaal Grenoble’is prantsuse keelt võõrkeelena ja omandasite Roueni Ülikoolis samal erialal magistrikraadi. Lisaks sellele olete Pariisi ning Strasbourgi Kaubanduskodade juures läbinud ärikeele ja Euroopa Liidu alased kursused. Nii palju kui ma tean, te olete kiire ja andekas õpilane.

Te olete prantsuse keele õpetaja juba rohkem kui kakskümmend aastat, Alustasite õpetamist Zaporožjes ning jätkasite Tallinnas Kommertskoolis ning seejärel EBS-s.

Peale prantsuse keele, mida te suurepäraselt valdate, osate te veel ukraina, vene, inglise ja saksa keelt, ja loomulikult eesti keelt. Minu meelest olete tõeline polüglott. Ma sain teada, et teie trumbid on suur töövõime ja oskus kiiresti uusi asju omandada.
Veel olete te suurepärane tõlk ning ühingu „ Konvoiga nr 73 deporteeritute lähedased ja sõbrad“ giid ja koordinaator.

Ma tean, et te olete väga tagasihoidlik inimene ja see teeb teile au. Tean samuti, et selle tagasihoidlikkuse varjus peitub suur professionaalsus (te räägite prantsuse keelt nagu ehtne prantslane) ja suurepärased inimlikud omadused. Tahaksin siinkohal rõhutada, et mul on teiega ja teie abikaasa Aaviga olnud algusest peale väga hea klapp. Saame tõesti väga hästi läbi.

Te olete prantsuse kultuuri ja Frankofoonia väsimatu edendaja, te olete tõeline Frankofoon nii südames kui hinges. Te olete Prantsuse saatkonna jaoks väga väärtuslik inimene ja oleme teinud tihedat koostööd mälestuse alalhoidmise valdkonnas Eestis. Sooviksin siinkohal öelda öõni sõna Konvoi 73 kohta. Koos abikaasaga pole te säästnud aega ega vaeva ning olete alati Tallinnas suurepäraselt võõrustanud proua Louise Coheni juhitud delegatsioone. Ma annan au teie tõhusale tegevusele, teie professionaalsusele ja teie abivalmidusele. Ja samuti tänan südamest Aavit.

Ma tahan pidulikult kinnitada, et Prantsusmaa ei unusta kunagi oma ajaloo hiilgavaid ega ka süngeimaid lehekülgi. Seesama ajalugu ühendab meid kõiki nii Prantsusmaal kui ka Eestis ja kogu Euroopas.
Te teate kindlasti, et mõned päevad tagasi oli mul suur au anda Pariisis härra Henri Zajdenvergier’le üle Auleegioni orden. Härra Zajdenvergier on viimane Konvoi nr 73 ellujääja.

Kallis Faina,

Võitlus mälestuse alalhoidmise, unustamisest keeldumise nimel... see on samuti meie võitlus... see on kõikide nende võitlus, kes on täna siia kogunenud. Te teate, et võite alati loota minu ja saatkonna personali peale.

Ja on veel üks aspekt, mida sooviksin rõhutada. Te olete tõeline eurooplane. Teie avatus, teie lähenemine küsimustele näitavad, et teil on niinimetatud „Euroopa mõtlemine“. Ma tean, et EBS-is, kus te õpetate, te pöörate suurt tähelepanu Euroopa ühtekuuluvustunde arendamisele.

Peale selle sooviksin veel öelda, et te olete Aaviga suurepärane paar: olete väga soojad ja teiste suhtes tähelepanelikud inimesed... nagu päikesekiir pilvises taevas.

Kallis Faina,

Te olete inimene, kellele minu riik, Prantsusmaa, võib alati kindel olla ja keda tal on suur au oma ustavate sõprade hulka arvata.

Prantsuse haridusministri nimel annan teile ordeni „Akadeemilised palmioksad“ komandörikraadi.

avaldatud 28/05/2013

ülesse