Prantsuse-Saksa uus sõprusleping jõustus 22. jaanuaril [fr]

22. jaanuaril 2020 jõustus aasta tagasi Prantsuse presidendi ja Saksamaa liidukantsleri poolt Aix- la- Chapelle’is allkirjastatud uus kahe riigi suhteid tugevdav sõprusleping. Täpselt samal päeval 57 aastat tagasi kirjutasid kindral de Gaulle ja liidukantsler Adenauer alla Elysée lepingule, Prantsusmaa ja Saksamaa suure leppimise kokkuleppele.

Saksamaa suursaadik Pariisis andis Prantsuse Välisministeeriumis peasekretärile üle Aix-la-Chapelle’i lepingu ratifitseerimiskirja. Kuna Prantsusmaa oli omapoolse ratifitseerimiskirja juba eelnevalt üle andnud, siis selle sammuga jõustuski uus sõprusleping. Leping näeb ette riikidevahelise koostöö tugevdamise kõikides valdkondades ning ühise jõupingutuse ühtse, demokraatliku ja suveräänse Euroopa ülesehitamisel.

JPEGÉlysée lepingu sõlmimine 22. jaanuaril 1963

avaldatud 12/05/2020

ülesse