Veebiseminar tõi kokku rohkem kui 40 Eesti ja Prantsuse ettevõtet [fr]

6. aprillil toimus veebiseminar "Public-private partnership in the future of digitalization – opportunities for French-Estonian cooperation", millest võttis osa enam kui 40 ettevõtet.

Tänavu kahe riigi diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva tähistamise valguses on üheks eesmärgiks tugevdada kahe riigi vahelisi suhteid veelgi, näiteks IKT-valdkonnas tegutsevate ettevõtjate vahel. Veebiseminaril tutvustati Eestis ja Prantsusmaal kasutusel olevaid avalikke e-teenuseid ning vahetati mõtteid võimalikust partnerlusest digivaldkonnas nii Euroopas kui mujal.

Eestlased ja prantslased on digikoostööst väga huvitatud

Seminari avasid sõnavõttudega Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning Prantsuse väliskaubanduse ja majandusliku atraktiivsuse minister Franck Riester. Üritust modereeris MEDEF Internationali direktor Philippe Gautier.

Prantsuse ja Eesti avalikust sektorist ja eraettevõtetest andsid veebiseminaris oma panuse seitse olulist tegijat. Eesti poolt osalesid veebinaril Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, MKM-i side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut, Cybernetica juhatuse esimees Oliver Väärtnõu ja Dateli äriarendusejuht Aimo Kõva. Nende sõnavõtud keskendusid Eesti digistrateegiale ja digiarengule Aafrikas.

Prantslaste poolelt võtsid sõna Etalabi direktor Laure Lucchesi, Famoco direktor Lionel Baraban ja Secure Identity Alliance’i avalike ja rahvusvaheliste suhete juht Stéphanie de Labriolle, kes tutvustasid oma ettevõtteid.

Prantsusmaa ja Eesti kogemustele tuginev rikkalik mõttevahetus

Koostöövõimaluste osas rõhutas Arto Aas, et vaatamata kahe riigi vahelistele erinevustele on digitaalses valdkonnas võimalik üksteist täiendada ning selleks on nii kahepoolselt kui ka Euroopa Liidu tasandil palju võimalusi. Arto Aasa sõnul aitab digitaalne ümberkujundamine vähendada osapoolte vahelisi vahemaid, kuid selleks on vaja tulevikku suunatud vaadet.

Laure Lucchesi tutvustas Etalabi tööd avalike teenuste digiteerimise osas. Etalab on nimelt välja töötanud kolm peamist meedet, mille eesmärk on toetada Prantsusmaa avaliku halduse digitaalset ümberkujundamist tänu avalike teenuste innovatsioonikultuurile, andmetele juurdepääsule ning avaliku ja erasektori hõlbustatud koostööle.

Siim Sikkut tegi omalt pooolt tagasivaate Eesti e-riigi ülesehitamisele ja rääkis ühtlasi Eesti uuest küberjulgeoleku strateegiast. Lisaks tõi ta esile, et Eesti mudel on eelkõige inspireerinud Aafrika riike, näiteks Botswana, Keenia ja Elevandiluurannik on juba Eesti tehnoloogiad kasutusse võtnud.

Veebiseminari kolmandas osas toimus Aafrika teemaline arutelu. Lionel Baraban rõhutas, et Aafrika tugineb suuresti mobiilsetele tehnoloogiatele: 97% interneti-ühendustest tehakse mobiiltelefonist, kuid samas eksisteerib märkimisväärne andmete lekkimise oht. Sellega seoses andis ta ülevaate Famoco tegevusest, mis võimaldab tehinguid turvaliselt digiteerida.

Stéphanie de Labriolle tutvustas Secure Identity Alliance’i (SIA) koostööd Eesti E-riigi Akadeemiaga. Seejärel rääkis ta SIA rollist Aafrikas seoses OSIA programmiga, milles osaleb üheksateist ettevõtet ja viisteist Aafrika riiki.

Lõpuks võrdlesid Oliver Väärtnõu ja Aimo Kõva oma ettevõtete kogemusi Aafrika. Cybernetica’l on partnerlus kolme Aafrika riigi valitsustega, aidates edendada X-teega sarnaste tehnoloogia rakendamist Namiibias, Tuneesias ja Beninis. Aimo Kõva sõnul pole Datel’il Aafrikas sarnaseid võimalusi tekkinud, sest koostööks on vaja häid kohalikke partnereid. Seetõttu arvas ta, et koostöö Prantsuse ettevõtetega võiks olla heaks hoovaks Eesti ettevõtete arengule Aafrikas.

Hea ülevaade digitaalsest arengust enne visiiti Eestisse

Veebiseminar pani loodetavasti aluse tulevasele viljakale ja tugevale Prantsusmaa ning Eesti koostööle. Era- ja avaliku sektori esindajate elav arutelu oli ettevalmistav etapp Prantsuse ettevõtjate delegatsiooni tänavuseks visiidiks Eestisse.

Veebiseminar sai teoks koostöös MEDEF Internationali, Eesti Välisministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliiduga, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni liidu, EAS-i ja Eesti Saatkonnaga Pariisis.

avaldatud 13/04/2021

ülesse