Tasemeeskami DELF scolaire prantsuse keele riigieksamina kasutamise lepingu allkirjastamine 7. märtsil 2013

Haridus- ja teadusminister hr Jaak Aaviksoo ja Prantsuse suursaadik T.E. hr Frédéric Billet allkirjastasid konventsiooni, mille alusel gümnaasiumilõpetajad saavad alates 2014. aastast prantsuse keele riigieksami asemel sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud DELF scolaire keeletasemeeksami. Lepingu kohaselt hakkab Sihtasutus Innove alates 2014. aastast korraldama prantsuse keele riigieksamina tasemeeksamit DELF (Diplôme d’études en langue française) scolaire, mille sooritamine tõendab keeleoskust B1 ja B2 tasemel. Tänu Prantsuse Suursaatkonna ja Prantsuse Instituudi toetusele on Eestile võimaldatud väga soodsad lepingutingimused.

Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade

Tasemeeskami DELF scolaire prantsuse keele riigieksamina kasutamise lepingu allkirjastamine 7. märtsil 2013 - JPEG

Tasemeeskami DELF scolaire prantsuse keele riigieksamina kasutamise lepingu allkirjastamine 7. märtsil 2013 - JPEG

avaldatud 30/01/2017

ülesse