Suursaadiku kõne hr. Toomas Kruusimägi autasustamise puhul ordeni "Akadeemilised palmioksad" rüütlijärguga (22. september 2011)

Austatud härra Kruusimägi,
Austatud härra direktor,

Mul on suur rõõm võõrustada täna prantsuse residentsis teid, teie abikaasat, sõpru ja kolleege. Mul on eriti hea meel, et saan teile isiklikult üle anda ordeni „Akadeemilised palmioksad“.

Tahaksin siinkohal meenutada, et orden „Akadeemilised palmioksad“ asutati imperaator Napoleon esimese dekreediga 1809 (tuhande kaheksasaja üheksandal ) aastal. Tänapäeval autasustab prantuse haridusminister selle ordeniga neid Prantsusmaa ja välisriikide kodanikke, kes on andnud oma panuse prantsuse kultuuri ja intellektuaalse pärandi edendamisse välismaal.

Austatud härra direktor, just selle ordeniga tahame väärtustada teie tööd ja tegevust.
Teil on tugev rahvusvahelise töö kogemus, sest olete töötanud nii Ameerikas kui ka Taanis ja Hollandis. Olete lõpetanud Tallinna Ülikooli inglise ja saksa keele alal ja samuti ont teil avaliku halduse diplom. Õpetasite mitme aasta jooksul Inglise Kolledžis inglise ja saksa keelt ning nüüd olete juba kaksteist aastat Inglise Kolledži direktor. 2009. (kahe tuhande üheksandal) aastal, tänu teie kooli suurepärastele tulemustele, valiti teid Aasta haridusjuhiks.

Mul on veel meeles, et kui saabusin kaks aastat tagasi Eestisse, siis alustasin Tallinnas kohtumisi erinevate koolide direktoritega ja teie kool võttis mind väga sõbralikult ja avatult vastu. Te võtsite minu ja Prantsuse saatkonna koostöö ettepaneku vastu. Meil oli kohe hea klapp.
Meie mõlema jaoks oli see tõeline väljakutse selles mõttes, et teie omaltpoolt andsite nõusoleku prantsuse keele arendamiseks Inglise Kolledžis ja mina suursaadikuna andsin sellele omapoolse toetuse. Me olime natuke imelikus olukorras ja meie ümber oli palju skeptitsismi. Tegime palju tööd ja vaatamata nurisemisele, õnnestus meil see projekt ellu viia. Kui ma mõtlen tagantjärele, siis kaldun arvama, et see oli vaeva väärt.

Nüüd on prantuse keelel teie koolis olemas oma kindel koht nii põhikoolis kui ka keskkoolis. Tahaksin isiklikult teid tänada, et te jätkuvalt toetate prantsuse keele õpetamist teie koolis ja tänu teile on kõiki Prantsusmaalt tulnud õpetajaid Inglise Kolledžis väga hästi vastu võetud.

Härra Toomas Kruusimägi, Prantsusmaa haridusministri nimel annan teile ordeni „ Akadeemilised palmioksad“ rüütlijärgu.

avaldatud 23/09/2011

ülesse