Sõiduki juhtimine Prantsusmaal välismaise juhiloaga

Liikluseeskirjade eesmärgiks on raskete, surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu vähendamine

Kõik Prantsusmaa territooriumil viibivad isikud on kohustatud eeskirjadest kinni pidama.

Juhiluba

Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas väljastatud juhiluba kehtib Prantsusmaal ajaliste piirnaguteta.

Lisainfo: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

Piiriülene teabevahetus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta

Prantsumaa vahetab Eestiga teavet liiklusnõuete rikkumiste kohta.

Prantsusmaal toimepandud liiklusnõuete rikkumised võivad kaasa tuua trahvinõude, mis edastatakse otse Eestis resideeruva rikkuja kodusele aadressile.

Juhiluba virtuaalse punktisüsteemiga

Prantsusmaa kavatseb kehtestada punktisüsteemi Prantsusmaal sõidukit juhtivatele välismaist juhiluba omavatele isikutele. ("Juhiluba virtuaalse punktisüsteemiga ").

Punktid arvestatakse maha, kui sõidukijuht paneb Prantsusmaal toime rikkumise.

Kui punktid langevad nulli, siis ei tohi sõidukijuht aasta vältel Prantsusmaa territooriumil sõidukit juhtida. Selle keelu rikkumise korral võib rikkujat karistada kaheaastase vangistuse ja 4500 € rahatrahviga, millega kaasneb sõiduki kohene liiklusest kõrvaldamine.

Kiirusepiirangud Prantsusmaal

Lubatud maksimaalne kiirus:

  • 50 km/h asulates;
  • 80 km/h kahesuunalistel eraldusribata asulavälistel teedel (mõnede teede puhul 90 km/h) ;
  • 110 km/h kahesuunalistel eraldusribaga teedel (100 km/h vihmase ilma korral) ;
  • 130 km/h kiirteedel (110 km/h vihmase ilma korral).

Kiiruse ületamise korral esitatakse rikkujatele trahvinõue.

Mobiiltelefoni kasutamine

Mobiiltelefoni kasutamine seda käes hoides või kuularite ja kõrvaklappide abil on keelatud ning toob kaasa :

  • rahatrahvi 135 € ;
  • 3 punkti kaotamise virtuaalses punktisüsteemis

Mobiiltelefoni kasutamisele lisanduva teise liikluseeskirja rikkumise korral kaasneb juhtimisõiguse kohene peatamine . Kehtiva juhtimisõigusega teise isiku puudumisel, kes võiks sõiduki juhtimist jätkata, sõiduk kõrvaldatakse liiklusest.

Alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine

Lubatud alkoholi kogus veres on 0.5 ‰. Le taux d’alcool limite autorisé est de 0,5 g d’alcool par litre de sang. Ühissõidukijuhtidem esmase juhiloa omanike ja õppesõitu teostavate isikute puhul on piirmääraks 0,2 ‰.

Narkootilist ainet tarbinud isikul on keelatud sõiduki juhtimine või õppesõitu teostava isiku saatmine, olenemata tarbitud aine kogusest. .

Sõiduki juhtimine alkohoolses või narkootilises joobes võib kaasa tuua juhtimisõiguse kohese peatamise. Kehtiva juhtimisõigusega teise isiku puudumisel, kes võiks sõiduki juhtimist jätkata, sõiduk kõrvaldatakse liiklusest.

Kui sõiduk on liiklusest kõrvaldatud, siis arestitakse ta seitsmeks päevaks ja üksnes kehtiva juhiloa ja kindlustusega isik võib selle kätte saada.

Turvameetmed

Turvavöö kinnitamine nii esi- kui tagaistmetel on kohustuslik kõikides sõidukites. Lapsed peavad olema turvatoolis või istumisalusel. enf

Kaherattaliste mootorsõidukite juhid ja kaassõitjadpeavad kandma kiivrit ja kindaid.

Kõigis sõidukites peab olema helkurvest ja ohukolmnurk (lisaks ohutuledele).

avaldatud 29/06/2018

ülesse