Rahvusvaheline konverents «Vabastagem sõja lapsed» 5. ja 6. veebruaril 2007 Pariisis

Prantsuse välisminister hr Philippe Douste-Blazy, ning UNICEF-i tegevdirektor pr Ann Veneman korraldavad 5. ja 6. veebruaril 2007 Pariisis ministrite tasemel rahvusvahelise konverentsi pealkirjaga «Vabastagem sõja lapsed». Konverents käsitleb lapssõdurite nähtust ning eesmärke ja meetmeid, mida tuleb selle probleemiga võitlemiseks ning nende laste ühiskonda taasintegreerimise soodustamiseks rakendada. Konverents võimaldab esitleda UNICEF-i juhtimisel koostatud dokumenti «Pariisi lubadused», ning võtta riikide poolt vastu lõplik deklaratsioon.

Täna elab maailmas ligi 300 000 lapssõdurit. Nendeks on alla 18-aastased poiss- ja tütarlapsed, kes on sõduriteks saanud kas vabatahtlikult või relvajõudude (riiklik armee) või relvastatud rühmituste (valitsusasutus, vabastusarmee, poliitilise partei relvastatud rühm, politsei) sunnil.

avaldatud 09/06/2008

ülesse