Rahvusvaheline homofoobia ja transfoobia vastane päev (17. mai 2017) [fr] [ru]

Rahvusvahelise homofoobia ja transsfoobia vastase päeva puhul avaldab Prantsusmaa toetust homoseksuaalsete, biseksuaalsete, transssooliste ja interseksuaalsete (LGBTI) inimeste õiguste kaitseks. Igal pool maailmas LGBTI inimesed on tihtipeale veel diskrimineeritud ja jõhkrusega kohaldatud, nende inimõigusi rikutakse. Enam kui 70 riigis homoseksuaalsus on vangikaristusega või koguni surmaga karistatav kuritegu.

Põhiinimõigused ja –väärikus kuuluvad kõikidele ja peavad olema tagatud kõikidele indiviididele sõltumatult tema seksuaalsest orientatsioonist või soolisest enesemääratlemisest. Võitlus nende väärtuste eest on meie diplomaatia üks prioriteetidest. Prantsusmaa toetab nii kahepoolsel, kui ka rahvusvahelisel tasandil homoseksuaalsuse dekriminaaliseerimist. Ta samuti toetab ja aitab LGBTI õigusi kaitsjaid.

JPEG

France remains particularly concerned by the serious violations of the rights of LGBTI persons, notably the crackdown on and torture of them in Chechnya, brought to light over the last few weeks. On April 12, France publicly called on the Russian Federation to condemn the response by the Chechen authorities which, by denying even the existence of homosexuality or by suggesting that the persons concerned could be killed by their families, promotes a climate of impunity, and for full light to be shed on these serious human rights violations which are guaranteed by several international instruments, to which Russia has freely subscribed. France remains committed to putting an end to these human rights violations.

Like every year, our diplomatic network will host or be involved in joint events dedicated to this day, notably the youth initiative organized by the UN in New York (hashtag #LGBTYouth).

avaldatud 17/05/2017

ülesse