Prantsusmaa avab oma tööjõuturu osaliselt Eesti riigi kodanikele

Prantsuse võimuorganid tegid teatavaks mööndused oma tööjõuturul, mis hakkavad kehtima alates 1. maist 2006 ning mis soodustavad tööjõu vaba liikumist Euroopa Liidu uute liikmesriikide kodanikele. Seega puudutavad need sätted otseselt Eesti kodanikke.

Sellel kuupäeval avatakse Prantsusmaa tööjõuturg seega ametitele, kus on töötajatest puudus, samuti seatakse nende ametite jaoks sisse lihtsustatud töölubade süsteem, mis võimaldab tööandjal ilma probleemideta võtta tööle töötajaid kaheksast uuest liikmesriigist. Seega ei ole tööandja, kes soovib tööle võtta eelmainitud riikide kodanikke enam kohustatud eelnevalt töötajaid otsima siseriiklikult turult ega põhjendama oma töölevõtu soovi tööturuametis.

Prantsuse Vabariigi Valitsus on sellega seoses koostanud nimekirja elualadest, mis on nüüdsest avatud: ehitus ja avalikud tööd, hotellindus, toitlustus ja restoranid, põllumajandus, mehaanika ja metallitööd, tööstus, kaubandus ja müük, puhastustööd.

Prantsuse Valitsuse sooviks on, et turu osalise avamisega kaasneks ka ametialane koostöö lähteriikidega, eriti selles osas, mis puudutab illegaalse tööjõu vastu võitlemist ja sotsiaaltoetustega seotud pettusi.

Prantsusmaale tööle minevad eestlased hakkavad saama võrdväärset palka prantslastega, samuti kehtib neile samasugune sotsiaalkindlustussüsteem. Diskrimineerimine on välistatud ja Euroopa Liidu uute liikmesriikide kodanikke hakatakse kohtlema teistega võrdselt.

Samamoodi nagu Euroopa 2007-2013. aasta perioodi eelarve üle otsustamise ajal, ning hoolimata tööjõuturul valitsevatest probleemidest, väljendab Prantsusmaa veelkord, et tahab kaasa aidata EL-i laienemise õnnestumisele ning suurema majandusliku ja sotsiaalse seotuse tagamisele EL-is.

Excel - 22 ko
Nimekiri avatud ametitest
liste (Excel - 22 ko)

avaldatud 14/11/2006

ülesse