Prantsuse välisministri hr. Philippe DOUSTE-BLAZY kiri Eesti Vabariigi välisministrile hr. Urmas PAETILE Eesti taasiseseisvumise ning Prantsusmaa ja Eesti vaheliste diplomaatiliste suhete taastamise 15. aastapäeva puhul

Härra minister,

Südamlikud õnnitlused teile ja eesti rahvale Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ja meie riikidevaheliste diplomaatiliste suhete taastumise 15. aastapäeva puhul.

Teie riigi naasmine 20. augustil 1991 riikide ühendusse oli ääretult tähtis sündmus, mis muutis pöördepunktina rahvusvaheliste suhete ja Euroopa arengut.

Teie riik on sellest ajast saadik märkimisväärselt arenenud nii poliitilises plaanis, demonstreerides oma kuuluvust kaasaegsete demokraatiate tugevasse ringi, kui ka majanduslikus plaanis, oma pideva majanduskasvu ja suurte tehnoloogiliste saavutustega. Me tunnustame teie rahva poolt mõne aastaga läbitud ajaloolist teekonda, mis lubas tal tänu suurele tahtele ja ühtsusele liituda 2004. aastal Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Liiduga.

Meie riikide diplomaatiliste suhete taastamine 30. augustil 1991 arendas meie kahepoolseid suhteid tänu väärtustele ja veendumustele, mis meid ühendavad. Kasutan ära avanenud võimalust, et kinnitada, kui tähtsaks peab Prantsusmaa meie majanduslike, poliitiliste ja kultuuriliste sidemete arendamist ning meie partnerlust ühtsa ja solidaarse Euroopa tugevdamise nimel.

Kinnitan teile, härra Minister, käesolevaga oma sügavaimat lugupidamist.

Philippe DOUSTE-BLAZY

avaldatud 23/01/2007

ülesse