Prantsuse suursaadiku kõne pr. Urve Palo ja hr. Lauri Bambuse autasustamise puhul Riikliku Teeneteordeni ohvitserijärguga (29. september 2011)

Härra kantsler,
Austatud daamid ja härrad,

Minul ja minu abikaasal Lydie’l on eriti hea meel teid siin Prantsuse residentsis vastu võtta. Meie tänane kohtumine toimub ajal, kus Prantsuse ja Eesti suhted arenevad väga hästi ja kiiresti: meil on tuul purjedes ja Prantsuse – Eesti laev liigub pärituules.
Viimastel kuudel on meie kahepoolsed suhted tõeliselt karastunud, sest katsumused (nagu Liibanoni juhtum) on meid lähendanud. Võib öelda, et nüüd me töötame täisvõimsusel. Sellega seoses ei tohi me unustada inimfaktori olulisust.

Minu jaoks pole olemas abstraktseid kahepoolseid suhteid. Kahepoolsed suhted toimivad ainult tingimusel, kui on olemas sellised naised ja mehed, kes neid arendavad.
Tänase vastuvõtu raames, ma autasustan kaht inimest, kes on andnud oma olulise panuse meie suhete arengusse. Prantsuse võimud palusid mind autasud üle anda ning ma teen seda suure rõõmuga.
Ma palusin saatkonna osakondade juhtidel samuti sellel üritusel osaleda.

Au naistele ...... ma alustan daamist.

Austatud proua Urve Palo,

Mul on väga hea meel, et saan teile isiklikult üle anda Riikliku Teeneteordeni ohvitserijärgu. Me oleme siia kokku tulnud, et austada neid sidemeid, mis teid Prantsusmaaga lähendavad ja teie panust Prantsuse – Eesti majandussuhete arengusse.

Olete pärit Haapsalust. Te lõpetasite suurepäraste tulemustega Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Samal ajal, kaksteist aastat tagasi, asusite tööle firmasse Saint Gobain Isover AS, kus olite järgemööda raamatupidaja, ekspordi- ja reklaamijuht. Seejärel saite prantsuse firma Saint Gobain Isover AS juhatajaks ning seda vastutust kandsite kaheksa aastat. Läbi selle ettevõtte olid teil teatud mõttes esimesed kontaktid Prantsusmaaga ja prantsuse ärikultuuriga.

Räägitakse, et teile meeldib väga Prantsusmaa ja Pariis, kus te olete mitmeid kordi käinud. Räägitakse veel, et nüüd te tunnete end Pariisis autoga liikudes nagu kala vees ja teil pole enam vaja GPS- i abi. Aga samuti räägitakse, et ükskord juhtus siiski nii, et te pidite tellima takso juhtautoks. Ma eit tea, kas see on tõsi, kuid teen sellest järelduse, et te aramastate Prantsusmaad ja Pariisi.

2007.aastal nimetati teid rahvastikuministriks ja selles valdkonnas oli teie tegevus laialt tunnustatud kõigi Eesti poliitiliste jõudude poolt. Seejärel otsustasite suunata oma tegevuse kohalikku poliitilisse ellu Viimsis, kus töötasite asevallavanemana. Sellest aastast olete Riigikogu liige ja osalete aktiivselt majanduskomisjoni töödes.

Prantsuse saatkond on teie näol leidnud väga abivalmi inimese, kelle kogemus lõimumisküsimustes on tugev ja mitmetahuline. Selles mõttes soovin rõhutada, et teie arvamused ja nõuanded selles valdkonnas on alati olnud väga kasulikud.
Soovin täna tõsta esile teie ametialast ja isiklikku tegevust. Meie riik, Prantsusmaa, teab väga hästi, mida ta teile võlgneb ja Prantsusmaal on hea meel pidada teid oma sõbraks.

Proua Urve Palo, Prantsuse Vabariigi Presidendi nimel autasustan teid Riikliku Teeneteordeni ohvitserijärguga.

Austatud härra Lauri Bambus,

Mul on hea meel teile isiklikult üle anda Riikliku Teeneteordeni ohvitserijärgu.

Te olete frankofoon oma südames ja hinges ning üks meie eelistatumaid vestluspartnereid Eesti Vabariigi Välisministeeriumis.

Sündisite neli aastakümmet tagasi Valgas. Pärast vene ja slaavi keelte õpinguid Tartu Ülikoolis asusite 1995. aastal tööle Välisministeeriumisse, kus asusite koheselt tegelema konsulaarasjadega. Aastast 2007 olite Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor ning käesoleval hetkel olete te asekantsler konsulaarküsimustes.

Teie töö välisesindustes, mis nagu kõigi diplomaatide puhul vaheldub rotatsiooni korras tööperioodiga Välisministeeriumi peamajas, on teid viinud Poola aastatel 1995 – 1998, seejärel Belgiasse aastatel 1999 – 2002 ning 2005 - 2007 olite peakonsul Sankt Peterburis.

Te juhite sihikindlalt ja tõhusalt Eesti välisministeeriumi konsulaaasju. Teil on suurepärased suhted välisriikide diplomaatiliste esindustega ja eelkõige Prantsuse Suursaatkonnaga.

Te valdate suurepäraselt prantsuse keelt ning suhtlete meelsasti frankofoonsete vestluspartneritega nende emakeeles ning olete osanud edasi kanda seda „frankofoonsust“ ka oma lähedastele ja kaastöötajatele ja ma tean, et võime teie peale alati loota.

Viimastel kuudel koos läbielatud hetked (pean siinkohal eelkõige silmas eestlaste röövimist Liibanonis) annavad taas kord tunnistust teie kõrgest professionaalsusest ja tõhusast tegutsemisest, sealjuures kaotamata inimlikkust.

Olen kindel, et olete inimene, kellele Prantusmaa saab alati loota nii praegu kui ka edaspidi. Minu riigi, Prantsusmaa jaoks on suur au teid oma sõbraks pidada.

Härra Lauri Bambus, Vabariigi presidendi nimel annan teile Riikliku Teeneteordeni ohvitserijärgu.

avaldatud 30/09/2011

ülesse