Prantsuse suursaadiku kõne pr. Kadri Liigi autasustamise puhul ordeni "Akadeemilised palmioksad" ohvitserijärguga (04/05/2011)

Austatud proua Kadri Liik,

Kõigepealt, ma tahaksin meenutada, et orden „Akadeemilised palmioksad“ asutati imperaator Napoleon esimese dekreediga 1809.(tuhande kaheksasaja üheksandal aastal). Tänapäeval autasustab Prantsuse haridusminister selle ordeniga neid Prantsusmaa ja välisriikide kodanikke, „kes on andnud oma panuse prantsuse kultuuri ja intellektuaalse pärandi edendamisse välismaal“.

Austatud Kadri Liik, just selle ordeniga tahame väärtustada teie tööd ja tegevust ning mul on suur rõõm teile seda isiklikult üle anda.

Juba mitmeid aastaid juhite te Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust. Te korraldate siseriiklikke ja rahvusvahelisi seminare ning alati püüate sinna saada erinevaid esinejaid ja iga kord, kui see on võimalik, ka mõne frankofoonse esineja. Teil on tihedad suhte selliste tunnustatud instituutidega nagu IFRI ja CEFI ning Poliitteaduste sihtasutus Pariisis ning näiteks, järgmisele seminarile te kutsusite esinema Dominique Moisi.

Teie Keskus on saanud suurepäraseks ja väga oluliseks koostööpartneriks meie saatkonnale ning ta on saanud mõtete vahetamise kohaks meie riikide ühiskonnategelastele, õppejõududele ja teadlastele.

Te olete välispoliitika ekspert ja samuti ajakirja toimetaja. Te juhisite mitme aasta vältel välispoliitilist kuukirja Diplomaatia, mis on antud valdkonnas juhtiv väljaanne ja mis annab võimaluse paremini tundma õppida Prantsuse rahvusvahelisi suhteid puudutavaid seisukohti.

Tänasel päeval tahame vääriliselt hinnata teie tegevust ja pühendumust.

Proua Kadri Liik, Prantsusmaa haridusministri nimel annan teile ordeni „ Akadeemilised palmioksad“ ohvitserijärgu.

Dernière modification : 05/05/2011

Haut de page