Prantsuse saatkond kutsub õpilasi töövarjuks!

Prantsuse saatkond pakub 21. novembril 10.-12. klasside õpilastele võimalust piiluda diplomaatia telgitagustesse. Ootame huvilisi varjutama meie suursaadikut, Prantsuse kontingendi ülemat Eestis ning Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juhti.

Kes on varjutatavad ja missugused on nende tööülesanded?

Eric Lamouroux, Prantsuse suursaadik Eestis

Prantsuse suursaadiku roll on tutvustada oma riiki Eestis, tekitada huvi erinevate valdkondade vastu: kaitse, majandus, kultuur, haridus, teadus. Ühtlasi on saadiku ülesanne panustada igakülgselt Prantsusmaa ja Eesti vaheliste suurepäraste suhete jätkumisse. Diplomaadi igapäevatöö hõlmab paljuski erinevatel tasemetel suhtlemist: kahepoolsed kohtumised poliitikute, ekspertide ja arvamusliidritega, üritustel osalemine, saatkonna töö korraldamine, informatsiooni vahendamine Pariisi jmt.

Suursaadiku varjutajaks sobib õpilane, kes on huvitatud diplomaatiast, rahvusvahelistest suhetest, poliitikast ning organisatsiooni juhtimisega seonduvast. Suursaadik suhtleb inglise ja prantsuse keeles.

PS! Suursaadiku varjutamise konkurss toimub Töövarjupäeva Krooni programmi raames. Kandideerimine toimub läbi järgneva kodulehe: http://www.jaalumni.ee/kroon-19

Kolonel Guillaume Trohel, Eestis teeniva Prantsuse kontingendi ülem

Kolonel Trohel vastutab Prantsuse ligi 300-liikmelise üksuse eest, kes teenib Eestis NATO kõrgendatud kohaoleku missiooni raames. Ta on Prantsuse kõige kõrgemataselisem vanemohvitser Eestis. Tema igapäevatöö kulgeb Tallinna ja Tapa vahel: Tallinnas kontoris ning Tapa sõjaväelinnakus, kus Prantsuse üksus teenib Eesti 1. jalaväebrigaadi koosseisus.

Prantsuse üksuse ülema varjutajaks sobib õpilane, kellele pakuvad huvi militaarteemad ja rahvusvaheline koostöö. Kolonel Trohel suhtleb inglise ja prantsuse keeles.

Marje Kidron, Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht

Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juhi peamine ülesanne on Prantsuse kultuuripoliitika teostamine Eestis. Selle ülesande täitmisel on kõige olulisem hea suhtlemisoskus.

Armastust keele ja kultuuri vastu saab ärgitada ja mõjutada väga mitmel moel - läbi kinokunsti, muusika, disaini, toidukultuuri, elustiili, kirjanduse jne. Keegi ei suuda aga üheaegselt olla kõikides valdkondades pädev ja selleks ongi vaja head suhtlemisoskust ja Eesti partnerite abi, kes aitavad kaasa mõelda, mida, kuidas ja millisele publikule pakkuda.

Tehniliselt on kultuurijuhi tööülesanded nagu paljudel teistel elualadelgi: koostööpartnerite leidmine, suhtlemine, lepete sõlmimine, lepingute koostamine, infopäringutele vastamine, kontaktide vahendamine, artiklite kirjutamine, sisu ja visuaalide leidmine, ürituste planeerimine, esinejate, tarnijate leidmine, eelarve jälgimine, aruannete esitamine.

Eriliseks teeb antud ametikoha aga see, et Marje saab oma töös iga päev aidata kaasa selle kultuuri tutvustamisele, mis talle endale väga korda läheb. Nagu Marje ise ütleb, siis väga oluline on teha just seda, millesse ise usud ja mida armastad!

Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juhi varjutajaks sobib õpilane, kellele pakuvad põnevust kultuuri ja keelega seonduvad teemad. Marje suhtleb eesti, prantsuse ja inglise keeles.

Kui mõni eelnevalt mainitud ametitest pakub huvi, anna sellest meile märku järgneva vormi kaudu:
Kandideerimistähtaeg 17. november!
PS! Suursaadiku varjutamise konkurss toimub Töövarjupäeva Krooni programmi raames. Kandideerimine toimub läbi järgneva kodulehe: http://www.jaalumni.ee/kroon-19

Laadimine…

Kõikidele küsimustele seoses töövarjupäevaga vastab saatkonna pressiatašee Cairit Eit: cairit.eit@diplomatie.gouv.fr, 52 45453

avaldatud 21/11/2019

ülesse