Prantsuse peaministri Edouard Philippe’i deklaratsioon

Soovisin teha esimese välisvisiidi Eestisse

Ma tänan Vabariigi Presidenti proua KALJULAIDI ja peaministrit Jüri RATAST, et nad mind ja minu delegatsiooni nii soojalt vastu võtsid, samas kui homme võõrustavad nad juba Euroopa Komisjoni volinikke. Minu jaoks oli oluline täna siia tulla vähemalt kahel põhjusel:

 • Just Eesti eesistumisperioodil muutub Euroopa projekt konkreetsemaks: me kõik soovime Euroopat, kes kaitseb, kes usub tulevikku, kuid liigse naiivsuseta; me soovime, et Ühendkuningriigi väljumisläbirääkimised toimuksid nõuetekohaselt.
 • Samuti tahaksin rõhutada meie ühtsussoovi: Ida-Euroopa ei tohi vastanduda Lääne-Euroopale või Põhja-Euroopa Lõuna-Euroopale. On oluline mitte järele anda hõlbustussoovidele, mida tahetakse meile peale suruda. Tean, et Eesti on selles osas tundlik ning tegi sellest eesistumise juhtmõtte: « Ühtsus tasakaalu kaudu ».

Prantsuse delegatsioon on seega siin, et kaasa aidata Eesti eesistumise eduloole, ma ei kahtle Eesti kui sellise partneri edukuses, kelle pühendumus Euroopale on kindel ja kuulub täna Euroopa solidaarsuse esirinda (Schengen, euroala).

Presidendi ja peaministriga otsustasime koos edasi liikuda kolmel põhisuunal

 • Euroopa peab kaitsma, sest praeguses üleilmastumises on see ainus võimalus. Kaubanduses puudutab see riigihankelepingute vastastikuseid protseduure ja kontrolli välisinvesteeringute üle, samuti kiiremat reageerimisvõimet dumpinguvastastes protseduurides. Sotsiaalvaldkonnas rääkisime töölähetuse reformimisest, jõudmaks kindlate reeglite kehtestamiseni rikkumiste vastu, mis võivad seada ohtu inimeste vaba liikumise printsiibi.
 • Kaitsevaldkonnas tahame koos liikuda suurema integratsiooni suunas, et astuda vastu üha ebakindlamale olukorrale.
 • Digivaldkonnas on Prantsusmaa väga aktiivne tõelise Euroopa digituru ülesehitamisel; me soovime, et Euroopa edendaks ja investeeriks lairibaühendusse ning kindlustaks ühtlasi ausa konkurentsi reeglid suurte platvormide reguleerimisega.

Ka kahepoolsetes suhetes oleme lähedastel seisukohtadel

 • Ma rõhutan meie partnerluse tugevust NATO-s
  • Me peame üheskoos toime tulema kiiresti muutuva ja kohati ettearvamatu strateegilise olukorraga nii idas, lõunas kui läänes. Homme läheme koos peaministri Jüri Ratasega külastama Tapa sõjaväebaasis Varssavi tippkohtumisel otsustatud tugevdatud kohaloleku raames viibivaid prantsuse sõdureid.
  • Eesti on samuti andnud suure panuse Euroopa kaitseoperatsioonidesse, eriti Aafrikas.
 • Meie ühised ja vahel valusad ajaloo peatükid nii Euroopa ühes kui ka teises otasas vajavad samuti jagamist. Peaminister Ratas ja mina läheme homme mälestusüritusele Patarei vangla juurde, kuhu 1944.a. mais deporteeriti prantslased, sest nad olid juudid. Tulin Eestisse ainsa elusoleva Konvoi 73 tunnistajaga, Henri ZAJDENWERGIERga.
 • Lõpetuseks tulin Eestisse, et saada inspiratsiooni Eesti e-valitsusest. Peaminister Jüri Ratas tegi mulle ülevaate oma riigi muljetavaldavast eduloost selles vallas. Valitsusistungi pidamine ilma paberiteta, kus on palju läbipaistvam otsuste vastuvõtmine, on midagi, mis mind kui peaministrit paelub ( või Havre’i linnapead, kes ma enne olin).
  • See, mis on Eestis täna e-valitsuse vallas reaalsus, on Prantsusmaa jaoks eesmärk. Täna räägitakse e-Eestist, loodan, et viie aasta pärast räägitakse e- Prantsusmaast. Oleme juba teinud edusamme: elektrooniliseks muutmine, n-ö « öelge seda ainult üks kord », idufirmad, open data.
  • Meil on väga ambitsioonikas eesmärk saada peaaegu kõik avalikud teenused aastaks 2022 internetiteenusteks. See on Vabariigi Presidendi otsus. Kõik, mida saab elektrooniliseks muuta, selle me ka elektrooniliseks muudame. Kolme võtmesõnaga, mis ka eestlastele on tuttavad:
  -  ÜHENDAMINE. Katame kogu riigi kiudoptilise võrguga, nii et mitte ainult suurtes linnades vaid ka väikestes maakohtades oleks tagatud hea internetiühendus.
  -  USALDUS. Teie Eestis olete suutnud luua selle digiusalduse, see puudutab ka andmekaitset.
  -  KAASAMINE. Erasektori kaasamine on innovatsiooni seisukohast ülioluline.
  • Kahepoolne koostöö Eestiga on tõeline privileeg ning soovime seda veelgi edasi arendada

avaldatud 20/07/2017

ülesse