Prantsuse Välisministeeriumi Ühenduse Siseasjade asedirektori, Pascal Brice’i visiit Eestisse

2.-4.oktoobrini 2005 külastas Tallinna härra Pascal Brice, Prantsuse Välisministeeriumi Ühenduse Siseasjade asedirektor.

Härra Brice’i visiidi raames organiseeritud oli härra Brice’il töökohtumistel võimalik arvamusi vahetada eesti kolleegide, kõrgete ametnike ning Euroopa ja välisasjade nõunikega Välis-, Majandus-ja Kommunikatsiooni-, Põllumajandus-ja Rahandusministeeriumist ning Riigikantseleist.
Enne konverentsi pidamist ühtsest põllumajanduspoliitikast (CAP), selle alustaladest, reformidest ja tulevikuväljavaadetest, võttis põllumajandusminister Ester Tuiksoo koos teiste põllumajandustegelastega härra Brice’i vastu tema viisakusvisiidil Põllumajandusministeeriumisse.
Erinevate kohtumiste raames vahetati seisukohti ja arvamusi Euroopa Liidu finantsperspektiivi, teenuste direktiivi, tööjõu vaba liikumise ja ühtse põllumajanduspoliitika, aga ka Eesti majandusliku olukorra ning 2007. aastal euroga liitumise suhtes.

Õhtusöögil Prantsuse suursaadiku residentsis koos presidendi välisnõuniku, välisministeeriumi kantselei direktori, Eesti Välispoliitika Instituudi direktori ja ajakirjanikega laiendati teemade ringi veelgi.

Dernière modification : 15/01/2008

Haut de page