Prantsuse Vabariigi Presidendi õnnitlused hr. Andrus Ansipile

(Mitteametlik tõlge)

Pariis, 7. aprill 2011

Härra Peaminister,

Teie taasnimetamise järgsel päeval Eesti Vabariigi Valitsuse etteotsa pärast teie erakonna edukat esinemist viimastel parlamendivalimistel, sooviksin Teile edastada oma palavaimad õnnitlused ja edusoovid edaspidiseks tegevuseks.

Ülemaailmse kriisi kontekstis on teie poolt juhitud poliitika olnud märkimisväärselt edukas, pidades eriti silmas Eesti astumist eurotsooni käesoleva aasta 1. jaanuaril.

Mul on hea meel, et saan koos teiega jätkata europakti ja eurotsooni juhtimise tugevdamise ellurakendamist ning samuti meie jõupingutusi Euroopa Liidu energiajulgeoleku vallas. Mis puudutab meie kahepoolseid suhteid, siis on nad jätkuvalt tugevnemas, millest annab tunnistust ka meie kokkulepe IT – agentuuri osas. Meie riigid sõlmivad samuti praegu ettevalmistusjärgus oleva kaitselepingu, mis annab oma panuse Euroopa ja NATO kaitsevõimekuse tugevdamisse.

Praegusel raskel hetkel sooviksin Teile veelkord kinnitada, et Prantsusmaa on teie kõrval ja jätkab teie igakülgset toetamist, et teie seitse Liibanonis röövitud kaasmaalast saaksid võimalikult kiiresti vabadusse.

Palun teid vastu võtta, härra Peaminister, minu sügavaim lugupidamine.

Nicolas SARKOZY

Dernière modification : 12/04/2011

Haut de page