Prantsuse Vabariigi Euroopa asjade riigisekretäri härra Jean-Pierre Jouyet visiit Eestisse (2. novembril 2007)

Prantsusmaa Euroopa Liidus eesistumise ettevalmistamise raames külastas Eestit 2. novembril 2007 Prantsuse Vabariigi Euroopa asjade riigisekretär Hr. Jean-Pierre JOUYET.

Viisiidil võttis teda vastu Eesti Välisminister Härra Urmas PAET. Vastastikuse tähelepanu ja austuse õhkkonnas olid kohtumisel arutlusel peamised tänapäeva Euroopa küsimused. Nende hulgas käsitleti uue Euroopa Lepingu vastuvõtmist ja ratifitseerimist kiirendatud korras Prantsusmaa Parlamendis, energeetika küsimusi (globaalne strateegia, Prantsmaa toetus Eesti tuumaprojektidele), Eesti lähinaabrite poliitika ja Eesti intergreerumine Schengeni ruumi.

Mainides uut Prantsuse poliitikat tuletas Riigisekretär meelde Prantsuse Vabariigi Presidendi sõnu, kes toonitas, et “Prantsusmaa on Euroopas tagasi, ja ta on tagasi kogu Euroopas”, tuues esile oma riigi huvi pidada tasakaalustatud dialoogi kõikide Euroopa liikmesriikidega.

Omalt poolt täheldas Hr. Urmas PAET dialoogi intensiivsust oma prantsuse kolleegiga, mille jooksul kõikide teemade üle arutleti vabalt ning ministritel ei esinenud lahkarvamusi.

Samuti puudutati kahepoolseid suhteid, sealhulgas ka majandussuhteid. Antud küsimuses tunnetasid mõlemad ministrid perspektiivis oma riikide ulatuslikke arendamisvõimalusi.

Oma visiidi jooksul võeti Hr. JOUYET vastu ka Riigikogus, kus tal toimus kohtumine Euroopa asjade ja väliskomisjoni ning Eesti-Prantsuse sõprusgrupi liikmetega.

Lõpuks Hr. JOUYET teatas, et tulevase Prantsusmaa eesistumise ettevalmistuse raames toimub väga kõrgel tasemel Eesti-visiit 2008. aasta esimeses trimestril, ning täpsustas, et Prantsusmaa President Hr. SARKOZY võtab vastu Eesti Vabariigi Presidendi Hr. T.-H. ILVESe juba lähikuudel.

JPEG

avaldatud 10/01/2008

ülesse