Prantsuse Suursaadiku visiit Ida-Virumaale

Proua Chantal de Bourmonti teine ametlik visiit Ida-Virumaale keskendus elektrienergia tootmisega seotud küsimustele. Ida-Virumaa tööstuspiirkond, mis asub Eesti kõige idapoolsemas osas, on tuntud oma põlevkivi kaevanduste poolest, mis võimaldavad elektrienergiaga varustada tervet riiki.

Suursaadik alustas 20. septembri visiiti Narva Elektrijaamast, kus elektrienergia tootmist tutvustasid Narva Elektrijaama direktor Rein Talumaa ja Alstom Eesti Ühingu direktor Karl Jaanimägi. Seejärel külastati ühte kaheksast Eesti Elektrile kuuluvast alajaamast. Visiit jätkus põlevkivijäätmete alale, kus tutvustati jäätmekäsitluse erinevaid etappe ning projekte, mis pakuvad välja lahendusi, kuidas nüüdseks viljatuid maa-alasid oleks uuesti võimalik kasutusse võtta.

HIV-i nakatunutele mõeldud Narva rehabilitatsiooni keskuse külastuse käigus selgusid Ida-Virumaa tõsised probleemid – toksikomaania ning võimaluste puudumine pandeemia leviku tõkestamiseks.
Õhtusöök Rein Talumaa ja Narva linnapea Tarmo Tammistega võimaldas arutada Ida-Virumaa majandusliku olukorra üle.

21. septembril kohtus suursaadik idaprefekti Kalev Prillopiga, kes rääkis toksikomaaniast kui enamiku kuritegude põhjusest ning selle vastu võitlemisest.
Kohtumisel Ida-Viru maavanema Ago Sildega selgitas viimane oma nägemust Ida-Virumaa tulevikust. Maavanema eesmärgiks on uute väliskontaktide loomiseks kujundada positiivsem pilt oma maakonnast. Rahvastikuministri esindaja Ken Koort valgustas lähemalt integratsiooniga seotud küsimusi. Kohtla-Järvel külastas Suursaadik Eesti Põlevkivi tehast, mis on heaks näiteks sealse tööstuse dünaamilisusest.

Ida-Virumaa infrastruktuuride arendamine, et soodustada piirkonda investeerimist ning luua paremaid tingimusi Euroopa ja Venemaa vahelisele kaubandusele, on jätkuvalt kriitiline teema.
Narva linn asub Tallinn-Peterburi vahelise raudtee ääres, 210 km Tallinnast ja 150km Sankt-Peterburist ning Peterburi (Via Hanseatica ja Via Baltica) ja Põhja-Euroopa (Via Carelia) kaubateede ristumiskohas. Raudteel on seega oluline roll nagu ka Sõpruse sillal, mis tuleks asendada uuega, et parandada linna transpordisüsteemi nii kaupade kui inimeste liikumise hõlbustamiseks. Suursaadiku visiidi lõpetas külaskäik Kadri Raigi poolt juhitavasse Narva Kolledzisse.

Üldine informatsioon Ida-Virumaa kohta

Ida-Virumaa on Eesti kõige idapoolsem maakond ja asub Eesti-Vene piiri ääres.

Ida-Virumaa pindala on 3 364,05 km2, mis moodustab 7,4% Eesti kogupindalast.
Rahvaarv on 200 000 elanikku, kellest enamik on vene rahvusest ning elab Narvas (suuruselt kolmas linn Eestis) ja Kohtla-Järvel (suuruselt neljas linn Eestis).
Ida-Virumaal on kokku 7 linna ja 16 valda. Maakonna keskuseks on Tallinnast 165km kaugusel asuv Jõhvi. Ida-Virumaad iseloomustab rikkalik maastik, Ontika pankrannik (56m merepinnast), Eesti kõige kõrgem juga (Valaste 25,6 m), rannad, Peipsi järv, jne.

Dernière modification : 15/01/2008

Haut de page