Prantsuse Põllumajandus- ja kalandusministri hr. Michel Barnier visiit Eestisse ( Tallinn, 2-3 märts 2008)

Prantsuse Põllumajandus-, toiduainete-, kalandus- ja maa-asjade minister hr. Michel Barnier tegi 2. ja 3. märtsil 2008 visiidi Eestisse, et rääkida mitmete juhtpositsioonil olevate isikutega Prantsusmaa eesistumisperioodil käsitletavatest prioriteetidest põllumajandusvaldkonnas, sealhulgas Prantsusmaa seisukohtadest sellistel eriti aktuaalsetel teemadel nagu ühtne põllumajanduspoliitika, « tervisekontrolli kava » ja sanitaarjärelvalve põllumajandustoodetele.

Visiidi käigus kohtus hr. BARNIER eesti põllumajandusministri hr. Helir-Valdor SEEDER ‘ iga ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade ja maaelukomisjoni liikmetega. Samuti võttis teda vastu peaminister Andrus Ansip.

Neil kohtumistel rõhutas hr.BARNIER prantsuse võimuorganite poolset suurt huvi vastastikuse areneva dialoogi jätkumise osas Eestiga, mis tagaks mõlema riigi vahelise tugeva sideme loomise.

Viidates peagi algavatele ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) arengut käsitlevatele kõnelustele soovis hr. BARNIER, et liikmesriigid jõuaksid nende käigus ühtsele, tugevat, ettenägelikku ja tõhusat põllumajanduspoliitikat eelistavale seisukohale, mis võtaks arvesse kasvavat vajadust erinevate abirahade tasakaalustatud jaotamise järele.

Hr. SEEDER kinnitas omapoolselt, et Eesti on väga huvitatud sellisest ühtsest põllumajanduspoliitikast, mis tagaks põllumajandussektori stabiilsuse ning kindlustaks sanitaarjärelvalve. Hr. BARNIER tuletas siinkohal meelde vajadust mehhanismide järele, mis parandaksid Euroopa Liidu toimetulekut kriisisituatsioonide haldamisel. Hr. SEEDER’ i arvates on kompromissi leidmine praeguste erimeelsuste foonil siiski võimalik.

Kohtumised toimusid väga konstruktiivses ja sõbralikus õhkkonnas, mis võimaldab ettenähtud programmi kohaselt jätkata kahepoolset koostööd.
M. Marko Mihkelson, Président de la Commission des Affaires européennes du Riigikogu, accueillant M. Michel Barnier, Ministre de la Agriculture et de la Pêche (3 mars 2008) - JPEG
Entretien entre M. Andrus Ansip, Premier Ministre, et M. Michel Barnier, Ministre de l' Agriculture et de la Pêche (3 mars 2008) - JPEG
Conférence de presse conjointe des Ministres de l'Agriculture, M. Michel Barnier et M. Helir-Valdor Seeder (3 mars 2008) - JPEG
Entretien de M. Michel Barnier, Ministre de l'Agriculture et de Pêche, avec la presse estonienne, à l'issue de sa visite en Estonie (3 mars 2008) - JPEG
Conférence de presse conjointe des Ministres de l'Agriculture, M. Michel Barnier et M. Helir-Valdor Seeder (3 mars 2008) - JPEG

Dernière modification : 17/10/2008

Haut de page