Politsei rahvusvaheline tehnilise koostöö missioon

SCTIP ja tema allüksused

1961. aastal, toetamaks Prantsusmaa mõjusfääris olnud Ekvatoriaal- ja Lääne- Aafrika riikide iseseisvumist, otsustasid prantsuse võimud võtta tarvitusele abinõud, et aidata uutel riikidel “üles ehitada ja suunata nende politsei- ja julgeolekuteenistust”. Loodud üksuse ülesandeks oli kohalike võimude toetamine politseiüksuste administratiivse ja operatsioonilise haldustegevuse, varustamise ja väljaõppe näol. 1961. aastal Aafrikas kahe allüksusega alustanud SCTIP omab Sahara piirkonnas nüüdseks 23 missiooni.

1976. aastal loob SCTIP oma esimese missiooni väljaspool Aafrika territooriumit, sedakorda Ameerika kontinendil, Equadoris, edastamaks sellele Prantsusmaaga tihedates sidemetes olevale riigile oma politseilise koostöö vallas omandatud tehnilisi ning oskuslikke teadmisi.

Siiski tuli oodata 1990. aastani, kui toimus SCTIP tõeline laienemine välismaal. 2005. aastaks küündis missioonide koguarv Euroopas, Aafrikas, Ameerikas ning Aasias juba sajani.

Organiseeritud kuritegevuse ja rahvusvahelise terrorismi kasv on tekitanud vajaduse sideohvitseride paigutamise järele välisriikidesse. Nüüdseks on Prantsusmaa politseialane koostöö välismaal muutunud tehniliseks ning tõhusaks.

Prantsusmaa Välisministeeriumi 9. mail 1995 välja antud instruktsiooni kohaselt on “ SCTIP saadiku” ametinimetuseks “ politseiatašee “ ning vastavalt 18. aprilli 1961 Viini konventsioonile kuulub ta saatkonna diplomaatilise personali hulka omades nii diplomaatilisi privileege kui ka immuniteeti.

Kaks DGPN-i ( Politsei Peadirektsiooni ) informatiivset nooti 24. aprillist ja 9. oktoobrist 1997 tunnustavad SCTIP “ politseiatašeed” kui rahvusliku politsei ainuisikulist esindajat suursaadiku juures, kus tal on kanda koordineeriv ja esindav roll.

Ministri rahvuspolitsei kasutuse üldreglemendi määruse artikkel 291/1 22. juulist 1996 kinnitas keskasutuse ja SCTIP missioonide rolli seoses Prantsusmaa välispoliitika rakendamisega sisejulgeoleku tagamiseks.

SCTIP missioonid maailmas

JPEG

Prantsuse sandarmeeria võrgustik

Teostamaks sidusamat ja ühtsemat poliitikat sisejulgeolekujõudude kasutamisel ja tõhustamaks politseitegevust, on SCTIP loonud sisejulgeoleku võrgustiku välisriikides.

Selle SCTIP egiidi all ja Välisministeeriumiga tihedas koostöös oleva võrgustiku eesmärgiks on kahe prantsuse sisejulgeolekuorgani ühine esindatus saatkondade ja Prantsusmaa välispartnerite juures, et ellu viia rahvusvahelist sisejulgeolekualast tehnilist koostööd.

SCTIP delegatsioonide juhiks välismaal on sisejulgeoleku atašee ( ASI ), kes on vastavalt kas Politsei Peadirektsiooni ametnik või sandarmeeria ohvitser. Olles suursaadiku otseses alluvuses esindab sisejulgeoleku atašee Politsei Peadirektsiooni ja Prantsuse sandarmeeriatm välja arvatud sõjalised missioonid, mis on üksnes sandarmeeria pädevuses.

Kasulikud lingid

www.siseministeerium.ee

www.interieur.gouv.fr

www.poliisi.fi

Dernière modification : 28/09/2011

Haut de page