Ordeni "Akadeemilised palmioksad" üleandmistseremoonia (1. detsember 2011)

Prantsuse Residentsis 1. detsembril korraldatud tseremoonial andis T. E. hr. Frédéric Billet Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse prantsuse keele peaspetsialistile Piret Kannele üle Akadeemiliste Palmiokste rüütlikraadi ordeni.
T. E. Frédéric Billet ja tema abikaasa Lydie Billet tänasid Piret Kannet kogu südamest frankofoonia ja prantsuse keele edendamise eest Eestis.

JPEG
JPEG

avaldatud 20/01/2017

ülesse