Martinique’i departemangu rahvasaadiku, hr. Alfred Almont’i visiit Eestisse

22. veebruaril viibis Eestis prantsuse parlamendisaadikust ja banaanikasvatuse valdkonnas tegutsevatest ettevõtjatest koosnev delegatsioon, mille liikmeteks olid
Martinique’i departemangude rahvasaadik hr. Alfred Almont, Guadeloupe’i ja Martinique’i departemangu Banaanikasvatate Liidu president hr. Eric de Lucy,
Euroopa Banaanikasvatajate Liidu esimene asepresident hr. Laurent de Meillac ning advokaat pr. Stéphanie Cahn. Visiidi eesmärgiks oli kohtuda Euroopa Liidus
Eestit esindavate spetsialistidega kaitsmaks Martinique’i ja Guadeloupe’i departemangude banaanikasvatajate huve.

Prantsuse delegatsioon kohtus nii Eesti Põllumajandusministeeriumi esindajatega taimekasvatussaaduste ja kaubanduspoliitika büroodest (hr. Jan-Roland Raukas,
hr. Erkki Miller ja hr. Kalle Nõlvak) kui ka Aiandusliidu presidendi hr Valdur Milleriga. Kohtumise käigus õnnestus mõlemal poolel vahetada antud valkonda
puudutavaid seisukohti eesmärgiga arendada tulevikus strateegilist koostööd puuvilja- ja banaanikasvajate huvides. Delegatsiooni võttis vastu ka prantsuse
suursaadik Eestis, pr Chantal de Bourmont.

Dernière modification : 15/01/2008

Haut de page