Laurent Wauquiez visiit Eestisse (15. – 16. juuni 2011)

Euroopa asjade minister Laurent Wauquiez viibis 15. – 16. juunil visiidil Tallinnas. Visiidi käigus kohtus ta Eesti Vabariigi peaministri hr. Andrus Ansipiga. Kohtumisel oli arutluse all 24. juunil toimuva Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine, sealjuures eelkõige majndusküsimused, Schengeni viisaruumi tugevdamine ja energiajulgeolek. Kriisist väljumise kontekstis räägiti majanduskasvu ja innovatsiooni tugevdamise vajadusest. Selles aspektis käsitlesid ministrid lähemalt digitaalse tegevuskava elluviimist ja ühtse siseturu dünaamilisemaks muutmisega seonduvaid küsimusi.

Samuti kohtus Laurent Wauquiez Eesti Vabariigi välisministri hr. Urmas Paetiga, kellega käsitleti Euroopa Liidu laienemist, ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ning Euroopa idanaabruspoliitikat puudutavaid küsimusi. Ministrid avasid mõlema riigi Välisministeeriumide poolt organiseeritud G8 ja G20 Prantsuse eesistumisele pühendatud seminari.

Kohtumiste käigus räägiti ka kahepoolsetest suhetest Eestiga ning koostööst erinevates valdkondades. Juttu oli ka Prantsusmaal oktoobris ja novembris toimuvast Eesti kultuurifestivalist.

Hr. Urmas Paet, Välisminister ja hr. Laurent Wauquiez, Euroopa asjade minister - JPEG
Hr. Frédéric Billet, Prantsuse Suursaadik, hr. Urmas Paet, Välisminister ja hr. Laurent Wauquiez, Euroopa Asjade minister - JPEG
Hr. Urmas Paet, Välisminister, hr. Laurent Wauquiez, Euroopa asjade minister ja hr. Frédéric Billet, Prantsuse Suursaadik G-20 küsimustele pühendatud konverentsil Tallinnas, 16. juunil 2011 - JPEG
Hr. Laurent Wauquiez avab G-20 teemalise konverentsi - JPEG

Dernière modification : 20/06/2011

Haut de page