Kuues Prantsuse-Saksa ministrite nõukogu. Prantsuse Vabariigi Presidendi härra Jacques Chiraci ja Saksamaa Liitvabariigi kantsleri proua Angela Merkeli ühine pressikonverents . (Berliin, 14.märts 2006)

Chirac: Kõigepealt arutasime me järgmise Euroopa Nõukogu kava üle, sest see on väga tähtis ning pöörasime erilist tähelepanu meie kokkuleppele, mille kohaselt tuleb panna alus Euroopa ühisele energiapoliitikale, mis on oluline nii Prantsusmaale kui Saksamaale, eriti varustatuse tagamise, konkurentsinõuete ja loomulikult keskkonnakaitse seisukohast.

Me rõhutasime ka kokkuleppe tähtsust, mille me sõlmisime ilma igasuguste probleemideta ning ma tahaksin selle eest eriliselt tänada härra Cromme’i ja härra Beffa’d meie teadus- ja innovatsioonipoliitika soodustamise ja eriti rahaliste pingutuste eest, mis me peame läbi viima meie kahe riigi vahel ja Euroopas.

Me arutasime ka oma kokkulepet, millega kiidame heaks Euroopa Parlamendi teenuste direktiivi puudutava otsuse ning loodame, et Komisjon lähtub võimalikult täpselt Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstist.

Kantsleri initsiatiivil pöörasime me tähelepanu ka koostöö tegemisele parema integreerituse ja võrdsete võimaluste loomiseks, eriti noorte ja eriti just keerulise sotsiaalse taustaga ning immigrantidest noorte jaoks. Järgmine 2007. aasta on Euroopa võrdsete võimaluste aasta, kuid samuti Saksamaa eesistumisaasta ning me tegeleme mõlema sündmuse aktiivse ette valmistamisega.

Lõpuks rõhutasime me ka mõningate konkreetsete, juba ellu viidud positiivsete sammude tähtsust, mis annavad järjekordselt tõestust meie ühise tegevuse tõhususest. Üheks selliseks näiteks on keeleõpe, esimest korda üle pika aja õnnestus meil muuta üldist tendentsi ja teha nii, et noorte prantsuse keelt õppivate sakslaste ja noorte saksa keelt õppivate prantslaste arv on tunduvalt kasvanud.

Samas vaimus rõhutasime ka esimese prantsuse-saksa ajalooraamatu sümboolset ja kultuurilist olulisust, õpik jõuab koolidesse selle aasta sügiseks. Loomulikult rääkisime me palju ka meie riikide lindude gripi vastu võitlemise tegevuse kordineerimisest ning selle tagajärgedest. Samuti peatusime meie kohtu- ja politseiorganisatsioonide vahelise koostöö edukusel. Rõõmustasime ka transporti ja teedeohutust puudutavatele lepingutele allakirjutamise üle, mis on samuti positiivne näide meie ühisest koostööst.

Välispoliitilisi küsimusi puudutame põhiliselt peagi algaval lõunal. Aga, nagu ka kantsler kinnitas, oleme täiesti ühel meelel selles, mis puudutab ÜRO palvet Kongo suhtes ja samuti ÜRO missiooni jätkamist Kosovos.

Küsimus: Proua kantsler, vihastama panevatest küsimustest ja tööstusprobleemidest rääkides ning eriti Suez-GDF’i või Siemens-Alstomi eelmise aasta probleemidest rääkides, kas president Chirac suutis teid veenda selles, et Prantsusmaa ei ole dirigeeriv ja protektsionistlik riik? Kas olete osanud teha arusaadavaks mõtte, et välisriikide ja Euroopa koostöö võib olla Euroopa jaoks kasulik?
Vastus - Kantsler: Me ei puudutanud spetsiifilisi majandusprobleeme, vaid rääkisime ühise euroopa turu võimalustest, mis peaks olema meie vastus ülemaailmastumise vastu. Seoses sellega andis Prantsuse Vabariigi president mulle teada andmetest, mis mind tõsiselt üllatasid: välisriikide investeeringud Prantsusmaale on kaks korda suuremad, kui välisriikide tehtud investeeringud Saksamaale. Ma võtsin selle statistika teadmiseks, see on huvitav fakt.

Me oleme arvamusel, et meil on välisriikide investeeringuid loomulikult vaja ja et euroopa siseturu võimalusi tuleb ära kasutada. Meie riigid on tugevad, meil on tugevad tööstuskeskused ning meil on mitmeid ühiseid prantsuse-saksa projekte, mille tõttu saame me sellel teemal vabalt ja eesmärkidele pühendunult rääkida. Aga me ei kõnelenud konkreetsetest projektidest, see kuulub majandusringkondade kohustuste hulka.

Vastus – President: Ma tahaksin veel antud küsimusega seoses kinnitada proua kantsleri öeldut. Ma olen mitmelt poolt ja eriti välismaise meedia kaudu kuulnud, kuidas Prantsusmaad süüdistatakse protektsionismis. Ma tahaksin juhtida tähelepanu selle avalduse absurdsusele. See, mida kantsler ütles, on tõsi.

Ametlike andmete kohaselt on samaväärse RKT-ga Prantsusmaale tehtud kaks korda enam välismaiseid investeeringuid kui Saksamaale ja kolm korda enam kui Itaaliale. See tähendab, et antud vallas, on Prantsusmaa üks Euroopa liberaalsemaid riike. Seega on neid andmeid vaadates vastuoluline süüdistada Prantsusmaad protektsionismis. Just seda ma tahtsingi veel lisada.

avaldatud 14/11/2006

ülesse