Kõne nurgakivi asetamise puhul Auvere elektrijaamale (4/05/2012)

Härra Minister, daamid ja härrad, kallid sõbrad,

Mul on eriti hea meel osaleda tänasel nurgakivi panemisel elektrijaama esimesele uuele energiaplokile.

Loomulikult on see sümboolne žest, aga samas see tähendab, et projektist on saanud reaalsus – see tähendab, et vundament on paigas ja saab alustada hoone ehitamisega.

See projekt tähendab, et Eesti Valitsus otsustas üha rohkem investeerida puhtasse energiasse. Sellega seoses hakkab uus energiaplokk kasutama viiekümne protsendi (50%) ulatuses biomassi. Uus energiaplokk on kõrge energiatootlikkusega ja madala CO2 eraldumisega.

See on samuti väga suur Prantsuse – Eesti ühine tööstusprojekt, sest osa varustusest tuleb Prantsusmaalt ja ehitustöid teevad Eesti firmad, ja mitmed allhanketööd tehakse Eesti firmade poolt. See toimub hetkel, mil Eesti ja Prantsuse suhted on karastunud ja paljudes valdkondades meie suhted arenevad väga hästi. Juba kaua aega Prantsuse firmad usaldavad Eestit ja viimastel aastatel nad on oma kohalolekut suurendanud ja nende hulgas on firma Alstom, keda ma sel puhul õnnitlen.

See projekt ühendab kaht suurt ettevõtet: ühelt poolt Eesti Energiat ja teiselt poolt Alstomi, kelle oskused ja kogemus on maailmas laialt tunnustatud. Ma tean, et Eesti Energia ja Alstomi meeskonnad andsid ennast parima ja ma olen veendunud, et see hea hoog jätkub. Mul on eriti hea meel, et seemned, mida mõlemad firmad on külvanud, kannavad vilja. See ajalooline leping ja prantsuse firma Alstom annavad oma panuse Eesti energia sõltumatuse tagamisse.

Energiaploki ehitusel saab tööd tuhatkond inimest. Nii Eesti kui ka Ida - Virumaa ja Narva linn võidavad sellest projektist palju, eriti mis puudutab töökohti.

Mul on hea meel, et see projekt puudutab energiat, sest selles valdkonnas on meie riikide vahel väga tihe koostöö ja meie seisukohad on sarnased. See on suur võit ja edu mitte ainult ettevõtetele, vaid ka meie riikidele.

avaldatud 07/05/2012

ülesse