Kõne Prantsuse kultuurikevadele pühendatud pressikonverentsil (21/03/2013)

Daamid ja härrad,

Nagu te teate, korraldame Eestis Prantsuse kultuurihooaegasid kaks korda aastas : kevadel ja sügisel.

Selle mõte on koondada võimalikult lühikesele ajavahemikule palju erinevaid üritusi, mis peegeldavad ja tutvustavad prantsuse kultuuri eri varjundeid.

Meie kevadhooaeg algab aprillis ja selles raames on ette nähtud erinevad kontserdid, konverentsid, videomängude esitlus ja muud üritused. Programmiga saate lähemalt tutvuda sellest brošüürist.

Me jätkame selliste hooaegade korraldamist, sest siiani on need olnud edukad. Sel aastal toimub kevadhooaeg kohe pärast Frankofoonia nädalaid, mis väga hästi õnnestusid. Ma loodan, et Frankofoonia nädalate suurepärane õhkkond jätkub ka kevadhooajal.

Enne kui annan sõna Prantsuse Instituudi direktorile härra Bernard Paqueteau-le, tahaksin tänada kõiki eestlasi, kõiki eesti kultuuritegelasi, sest ilma nende usalduse ja abita poleks meil õnnestunud luua tugevat pinnast Prantsuse - Eesti kultuuripartnerlusele. Kultuur ja haridus on need tegurid, mis meie kodanikeühiskondi üksteisele lähendavad.

Samuti tahaksin tänada prantsuse ettevõtteid, kes aitavad neid kultuuriüritusi korraldada.
Ma loodan, et osalete aktiivselt Prantsuse kultuurikevade üritustel ja saate sellest ilusa elamuse.

Tänan tähelepanu eest !

avaldatud 25/03/2013

ülesse