Hr. Juhan Parts, peaminister

Peaminister hr. Juhan Parts viibis töövisiidil Pariisis 10. mail 2004. Esimese välisvisiidi käigus pärast liitumist Euroopa Liiduga kohtus hr. Parts oma kolleegi Jean-Pierre Raffarin’i, senati esimehe hr. Christian Poncelet’ ja senaatorite hr. Denis Badre’e, Maurice Blin’i ja Guy Penne’iga.

Valitsusjuhid arutlesid valitsustevahelise konverentsi ning Euroopa Liidu ja Venemaa poliitika üle. Hr. Partsi hinnangul on môlemal riigil nende kahe teema suhtes veidi erinevad, kuid kokkulepet mitte välistavad seisukohad.

Môlemad peaministrid kinnitasid oma tahet jôuda valitsustevahelisel konverentsil kokkuleppele juunis, mis vôimaldaks 25-liikmelisel Liidul tôhusalt tegutseda. Eesti arvates on vajalik, et iga liikmesriigi kohta oleks üks volinik ja et maksusüsteem oleks ühtne. Hr. Parts rôhutas vaba konkurentsi ja inimeste vaba liikumise tähtsust, mis vôiks rakenduda kôikjal. Eesti soov on panustada Euroopa rikkustesse 10-15 aasta pärast. Hr. Raffarin oli veendunud, et laienemine oli hea kôigile, kuid kogu Euroopa Liidus tuleb jätkata reformidega.

Kahepoolsetes suhetes rôhutas Eesti peaminister prantsuse keele ôppeprogrammi olulisust. Prantsusmaa peaminister kiitis heaks Erasmuse programmi raames Prantsusmaal ôppivate eestlaste suurenenud arvu. Majandusvaldkonnas avaldasid môlemad peaministrid soovi, et môlemapoolsete sidemete areng kasvaks.

Prantsusmaa peaminister tänas oma Eesti kolleegi küllakutse eest Tallinnasse.

Dernière modification : 16/01/2008

Haut de page