Hr. Didier QUENTIN, Charente-Maritime, Rahvusassamblee liige, ja Hr. Guy LENGAGNE, Rahvusassamblee liige.

7. märtsil 2005 saabusid Eestisse töövisiidile merekeskkonna kaitse küsimusi arutama Prantsuse Rahvusassamblee liikmed Hr. Didier QUENTIN (Charente-Maritime) ja Hr. Guy LENGAGNE, kes on Euroopa Liidu delegatsiooni alalised häälekandjad.

Härrad QUENTIN ja LENGAGNE, kohtudes kõrgete riigiametnikega Riigikogust, Peaministri kabinetist, Välisministeeriumist, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Põllumajandusministeeriumist ja kohalikest omavalitsustest, astusid dialoogi kõiki merereostuse vastu võitlemist, üleastujate kriminaalkaristusi ning Eesti selle valdkonna inim- ja materiaalseid ressursse puudutavates küsimustes.

Saadikud konstateerisid eelkõige suuri sarnasusi Prantsusmaa ja Eesti vaadetes ja võtsid teatavaks Eesti mured merekeskkonna kaitset ja säilitamist puudutavates tegevustes.

Dernière modification : 15/01/2008

Haut de page