Peaminister Rõivas esindas Eestit ÜRO kliimakonverentsi avamisel [fr]

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverents COP21 on alanud. Eesti peaminister Taavi Rõivas osales 30. novembril Pariisis koos 160 riigi- ja valitsusjuhiga konverentsi avaüritusel.

Konverentsi põhieesmärgiks on üleilmse ja siduva kliimaleppe saavutamine, mis võimaldaks tõhusalt võidelda kliimamuutustega ja annaks tõuke üleminekuks madala süsinikutasemega majandusele.

Seetõttu peab tulevane lepe sisaldama mõistlikke leevendusmeetmeid - see tähendab üheltpoolt pingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ja teisalt ettevõtete kohandumist juba olemasolevate kliimamuutustega , mis kokkuvõttes võimaldaks hoida ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu alla 2°C.

Peaminister Taavi Rõivas rõhutas oma kõnes, et Eesti annab oma panuse võitluses kliimamuutustega. Ta lisas, et oluline on kasutada maksimaalselt uusi ja säästvaid tehnoloogiaid ja tõi näiteks, et Eesti riik säästab tänu digiallkirjadele aastas 2 protsenti SKP-st.

Eesti keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb konverentsil 6. – 8. detsembril.

JPEG - 1.9 Mo
Eestit esindab ÜRO kliimakonverentsil peaminister Taavi Rõivas (30.11.2015)
Autor: Ave Tampere/Eesti Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Allikad : Eesti Vabariigi Valitsus (valitsus.ee) ja Prantsuse Välisministeerium (diplomatie.gouv.fr)

Jälgige COP21 uudiseid :
Konverentsi kodulehel: http://www.cop21.gouv.fr/
ÜRO kodulehel : http://unfccc.int/2860.php

avaldatud 19/01/2017

ülesse