Eesti kultuuri- ja haridusvaldkonna esindajate autasustamine Prantsuse ordenitega [fr] [ru]

Prantsuse suursaadik Eestis Michel Raineri andis 26.mail 2016 Prantsuse residentsis üle alljärgnevd autasud :

- Riikliku Teeneteordeni rüütlijärgu professor Birute Klaas – Langile tema teenete eest Prantsuse – Eesti kultuuri- ja akadeemilise koostöö arendamisel;

Prantsuse Riiklik Teeneteorden on tähtsuselt teine riiklik orden Auleegioni ordeni järel. Selle ordeniga autasustatakse inimesi kõigist eluvaldkondadest nende eriliste teenete eest.

-  Kunstide ja Kirjanduse ordeni rüütlijargu Treff Festivali kunstilisele juhile Vahur Kellerile ja festivali Baltoscandal kunstilisele juhile Priit Rauale;

Kunstide ja Kirjanduse orden on Prantsuse Kultuuriministeeriumi poolt välj antav autasu, millega tunnustatakse isikuid, kes on kirjandusliku või kunstilise loomingu poolest silma paistnud või toetanud kunstnikke, soodustades oma tegevusega Prantsusmaa kultuurialaseid suhteid teiste riikidega.

- ordeni « Akadeemilised Palmioksad » rüütlijärgu tõlkijale ja prantsuse keele õpetajale Eneken Laugenile.

Ordeniga « Akadeemilised Palmioksad » autasustatakse väljapaistva ametialase tegevuse eest ja teenete eest haridusvaldkonnas. 

JPEG

Rohkem fotosid Facebook’is 

ja ajalehes Postimees

Aktuaalne Kaamera sündmusest

avaldatud 13/06/2016

ülesse