Allakirjutamine Eesti Vabariigi avalikus teenistuses prantsuse keele õpetamist käsitlevale memorandumile

10. augustil 2006 kirjutati Eesti Vabariigi Välisministeeriumis alla memorandumile, mis võimaldab prantsuse keele õppe 1500 eesti riigiametnikule.

Eesti ning Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni (OIF), Prantsusmaa, Belgia prantsuskeelse kogukonna ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahel sõlmitud lepingu eesmärgiks on anda kolme aasta jooksul prantsuse keele alast koolitust ligi 1500 eesti riigiametnikule, kes töötavad erinevates ministeeriumites ning tegelevad Euroopa küsimustega.

OIF, mis koondab enda alla prantsuskeelseid riike, toetab finantsiliselt seda uut programmi, mis on järg 1998. aastal Prantsuse saatkonna ja Prantsuse Kultuuri ja Keelealase koostöö Keskuse poolt algatatud koolitustele, mille raames on keeleõpet saanud juba 2500 riigiametnikku.

Prantsuse keel, mis on Euroopa Liidu ametlik keel ja ühtlasi ka üks töökeeltest, on kasulik ja vajalik kõigile liikmesriikide ametnikele, kes töötavad erinevate Euroopa instantside jaoks, eriti arvestades, et Euroopa Liidu eesistujariikideks saavad peagi, 2008. aasta teisel poolel Prantsusmaa ja 2010. aasta teisel poolel Belgia.

Eesti Vabariigi välisminister hr. Urmas PAETI kirjutas memorandumile alla koos Prantsuse Suursaadiku pr. Chantal de BOURMONTI ja Belgia Kuningriigi Suursaadiku hr. Pierre DUBUISSONIGA, kohal viibis ka OIFi esimehe hr. Abdou DIOUFI esindaja hr. Stéphane LOPEZ.

avaldatud 14/11/2006

ülesse