Akadeemiliste Palmiokste ordeni üleandmine Eike Ellerile, Anu Treikelderile ja Tanel Lepsoole 4. septembril 2013 Prantsuse Residentsis [fr]

Prantsuse suursaadik T.E. hr Frédéric Billet autasustas 4. septembril Prantsuse Residentsis Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhatajat Eike Ellerit, Tartu ülikooli romaani filoogia lektorit Anu Treikelderit ning Tartu ülikooli germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi juhatajat Tanel Lepsood Akadeemiliste Palmiokste ordeni rüütlijärguga.

Orden Akadeemilised Palmioksad loodi 1809. aastal Napoleon I määrusega ning sellega autasustatakse Prantsusmaa ja välisriikide kodanikke, „kes on andnud oma panuse prantsuse intellektuaalse, kultuuri- ja kunstipärandi edendamisse välismaal“.

Akadeemiliste Palmiokste ordeni üleandmine Eike Ellerile, Anu Treikelderile ja Tanel Lepsoole 4. septembril 2013 Prantsuse Residentsis - JPEG

Akadeemiliste Palmiokste ordeni üleandmine Eike Ellerile, Anu Treikelderile ja Tanel Lepsoole 4. septembril 2013 Prantsuse Residentsis - JPEG

Akadeemiliste Palmiokste ordeni üleandmine Eike Ellerile, Anu Treikelderile ja Tanel Lepsoole 4. septembril 2013 Prantsuse Residentsis - JPEG

Akadeemiliste Palmiokste ordeni üleandmine Eike Ellerile, Anu Treikelderile ja Tanel Lepsoole 4. septembril 2013 Prantsuse Residentsis - JPEG

Akadeemiliste Palmiokste ordeni üleandmine Eike Ellerile, Anu Treikelderile ja Tanel Lepsoole 4. septembril 2013 Prantsuse Residentsis - JPEG

Akadeemiliste Palmiokste ordeni üleandmine Eike Ellerile, Anu Treikelderile ja Tanel Lepsoole 4. septembril 2013 Prantsuse Residentsis - JPEG

Akadeemiliste Palmiokste ordeni üleandmine Eike Ellerile, Anu Treikelderile ja Tanel Lepsoole 4. septembril 2013 Prantsuse Residentsis - JPEG

avaldatud 05/09/2013

ülesse